Voorkom Electrostress met behulp van verf!

5G komt eraan: Reden tot grote ongerustheid?

Alle voordelen van het nieuwe communicatienetwerk worden juichend gepresenteerd. Er zijn nu al 46.000 zendmasten in Nederland en voor 5G komen er nog zeer veel bij. Over de nadelen van 5G en over de risico’s van nóg meer straling voor de gezondheid hoor je niets. Want hoe veilig is 5G? Wat is daarover bekend? En wat zijn de risico’s voor onze gezondheid?

Effectiviteit Graphenstone Proshield

Het verfsysteem is zeer effectief en blokkeert 99,9% van de straling. Slechts 0,1%  straling dringt  door het Graphenstone Proshield verfsysteem heen. Het onderzoek is gedaan door Prof. Dipl. Ing.  Peter Pauli, een expert op het gebied van elektromagnetische straling. Wij werken samen met een officieel bureau, dat op verzoek metingen kan verrichten, zowel voor als na het aanbrengen van de beschermlaag.

Elektrogevoeligheid?                                                                                             Naar schatting is 3% van de mensen ( 519.000 mensen ) in Nederland overgevoelig voor elektromagnetische velden (EM-velden ofwel straling). Alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit. Denk aan mobieltjes, zendmasten, computers, maar ook wasmachines en tl-lampen. In diverse EU-landen gelden al strengere normen, zo is bijvoorbeeld Wifi in kindercrèches in België verboden.

 Hoe werkt het?

Graphenstone Proshield Premium is een duurzame elektrisch geleidende verf met grafeen technologie. De verf bestaat uit koolstofdeeltjes in een zuivere acrylaatemulsie van hoge kwaliteit.

Speciaal ontwikkeld om mensen te beschermen in hun werk- en leefomgeving tegen elektomagnetische straling. Download hier de brochure

Applicatie

Voor voldoende bescherming moeten er 2 verflagen worden aangebracht op de wanden, vervolgens wordt de verflaag geaard, dit moet worden uitgevoerd door een elektricien. De verf is zwartgrijs van kleur en wordt dekkend overgeschilderd in de gewenste kleur met Graphenstone Ecosphere of Grafclean. In een nieuwbouw situatie kan bijvoorbeeld ook de binnenzijde van een Metalstudwand of gipskartonplaat worden voorzien van het speciale verfsysteem. 

 Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie in draadloze communicatie en kan in kortere tijd meer data versturen en heeft minder vertraging. 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G. Het gaat om de frequenties 700 MHz, 3,5GHz en 26GHz. De huidige veiligheidsvoorschriften zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat opwarming het enige schadelijke effect van elektromagnetische straling is.

 Elektrosmog veroorzaakt elektrostress

Ook nu al, zonder 5G, is volledig duidelijk dat elektrosmog een fysieke belasting vormt voor ons

lichaam. Daar heeft iedereen mee te maken en die belasting kan te hoog worden. De wetenschap laat zien dat je ernstig ziek kunt worden van straling en stroom. Over de effecten van 5G is weinig bekend, maar veel wetenschappers menen dat de nieuwe frequenties van 5G effect op de huid zal hebben. De 5G mm-golven grijpen in op de vele structuren en processen in dit grootste en belangrijke orgaan. Er zijn duizenden onderzoeken die effecten van straling op de gezondheid, maar ook op flora en fauna laten zien. Het begint bij de mens met vage klachten die uiteindelijk in ernstige ziekten kunnen overgaan.

Symptomen bij te veel elektrostress:

Vage klachten, vermoeidheid, concentratieverlies, hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid, oorsuizen,

griepgevoel, huidproblemen, droge mond en ogen, gezwollen slijmvliezen, in ‘brand staan’ van gehele lichaam, verhoogde bloeddruk en hartslag, spier- en gewrichtspijn, geheugenproblemen, niet kunnen denken, gedragsverandering (stress, angst, onrust, prikkelbaarheid).

Ekotex ontwikkelt ecologische, duurzame en circulaire verf- en behangsystemen                              

Hoe kunnen we als EKOTEX Wandafwerking de wereld waarin we leven gezonder te maken? Dat was de vraag die wij ons zelf 5 jaar geleden stelde. Na 25 jaar actief te zijn binnen de verfbranche wilden we onze kennis en ervaring gebruiken voor het ontwikkelen van ecologische, duurzame en circulaire verf- en behangsystemen.

De focus in de bouwbranche ligt met name op de energietransitie en in geringe mate op een zero-waste beleid en de negatieve milieu-impact van producten. Er moet veel meer aandacht komen  voor de gezondheid van mens en milieu, waaronder ook de risico’s van elektromagnetische straling.

Gezond bouwen                                       

Onder de naam EKOTEX Wandafwerking biedt vandaag de dag (biologisch) circulaire producten aan. Net als bij recycling hergebruiken we de producten maar dan wel op een efficiënte en gezonde manier. We gebruiken alleen producten met een duurzame samenstelling. De grondstoffen moeten ruim voorradig zijn en indien niet voorradig, op een ecologische manier kunnen aangroeien. Kortom: circulaire producten bieden uitkomst om de afvalberg te reduceren. Daarom zijn diverse verfproducten C2C gecertificeerd. Maar wat betekent dat nu voor het gezonde bouwen?

Wat betekent C2C?                                                                                               Cradle to Cradle productcertificering vereist een radicale verandering in het denkpatroon over hoe een product wordt ontworpen, waarvan het wordt gemaakt en wat er na het gebruik mee gaat gebeuren.

De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in 5 kernthema’s: veilig en gezond materiaalgebruik, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en CO2-management, verbetering waterkwaliteit en sociale aspecten. De realisatie van continue ‘gesloten’ kringlopen van materialen in een ‘circulaire economie’ maakt hier onderdeel vanuit. Ekotex is aangesloten bij de C2C-bouwgroep in Nederland, en samen met alle partners maken wij werk van de circulaire economie.

Gevolgen van een gezonde werkomgeving

Wij doen er alles aan om de bebouwde omgeving zo gezond mogelijk te maken. Niet voor niets want uit onderzoek blijkt dat de mens in een gezonde werkomgeving beter presteert, gemotiveerder is, minder vaak ziek is en bovendien een stuk gelukkiger is!

Kortom: het realiseren van gezonde gebouwen is uiteindelijk goed voor de mens, maar ook voor de wereld waarin we leven en de toekomstige generatie. Onder de naam #paintdifferent zijn we een campagne aan het voeren om gebruikers meer bewust te maken van een gezonde leefomgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *